Terapia Wisceralna wg Ogułowa

Terapia narządów wewnętrznych przez powłoki brzuszne w celu zlikwidowania zastojów żylnych i limfatycznych, a także wyeliminowanie przemieszczeń narządów, które prowadzi do normalizacji czynności fizjologicznych i regeneracji całego organizmu.

mgr Marcin Paul