Metody

Metody Terapii

Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej (w trakcie)

Mikrokinezyterapia (w trakcie)

Kinetic Control – The Movement Solution

Fizjoterapia Funkcjonalna w ogniskowych uszkodzeniach mózgu

Nowoczesne Techniki Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich

Masaż klasyczny

Fizykoterapia

mgr Marcin Paul