Rehabilitacja neurologiczna

Każdy pacjent, który do mnie trafia podlega szczegółowej diagnostyce i na tej podstawie ustalam główny plan rehabilitacji. W przypadku rehabilitacji neurologicznej ma to szczególne znaczenie. Moje doświadczenia pokazują, że wczesna rehabilitacja po udarze mózgu, to szansa na lepszy komfort życia poprzez częściowe lub całkowite zniwelowanie jego skutków.

Prowadzę rehabilitację funkcjonalną w przypadku następujących schorzeń neurologicznych:

  • udar mózgu, wylew, porażenie połowicze, niedowład

  • urazy czaszkowo-mózgowe

  • mózgowe porażenie dziecięce

mgr Marcin Paul